Ekonomicko-organizační poradenství

  • vytváření specifických výstupů prací šitých na míru každému klientovi, při zpracování a realizaci těchto výstupů jsou využívány nejmodernější poznatky získané studiem předních teoretických odborníků z celého světa
  • využívání projekčně-programové podpory pro rychlé a flexibilní uspokojení poptávky klienta, jedná se zejména o program finanční analýzy, programy hodnocení entropie pracovního kapitálu, program pro hodnocení učící se organizace, program hodnocení marketingové výkonnosti a řadu dalších řešení.