Certifikace

Společnost je jménem jednatele evidována v seznamu Komory daňových poradců České republiky - osvědčení č. 00002708 a Komory Certifikovaných účetních 
– osvědčení č. 000847 a č.002661 pro vykonávání daňového poradenství a vedení účetnictví s certifikací dle standardů EMAA (European Management Accountant Association).

Má též mezinárodní certifikát International Accounting Standards - Speciál. Zárukou kvality služeb do budoucna je též příprava na certifikaci jakosti, která probíhá v současnosti.